60+ päev

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist eakate päeva. 1990. aasta 14. detsembril otsustas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuulutada rahvusvaheliseks eakate päevaks 1. oktoobri, mida esmakordselt tähistati 1991. aastal. Päeva eesmärk on meeles pidada vanemaid inimesi ning juhtida tähelepanu eakaid puudutavatele probleemidele nagu raugastumine ja väärkohtlemine. Samuti tunnustatakse sel päeval vanemate inimeste panust ühiskonda. Allikas: wikipedia.org