Oinastele ja lammastele

Uue Testamendi tegelase, peaingel Miikaeli nimepäev. Mihklipäevaga lõppes karjatamishooaeg ja teenijate, karjaste tööleping – karjane sai kooli minna. Mihklipäev lõpetas jüripäevaga alanud suvepoolaasta. Selleks päevaks pidid välistööd olema lõpetatud. Mihklipäeval tapeti lammas, mille juurde öeldi: “Igal oinal oma mihklipäev”. Kuuvalge ja päikesepaiste mihklipäeval tähendasid, et loomasöödast puudust ei tule. Pärast mihklipäeva elustus taas küla seltskondlik elu, mis…