60+ päev

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist eakate päeva. 1990. aasta 14. detsembril otsustas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuulutada rahvusvaheliseks eakate päevaks 1. oktoobri, mida esmakordselt tähistati 1991. aastal. Päeva eesmärk on meeles pidada vanemaid inimesi ning juhtida tähelepanu eakaid puudutavatele probleemidele nagu raugastumine ja väärkohtlemine. Samuti tunnustatakse sel päeval vanemate inimeste panust ühiskonda. Allikas: wikipedia.org

Austatud vanavanemad

Septembrikuu teisel pühapäeval (sel aastal 14.09 ning 2015. aastal 13.09) tähistatakse hiljuti eesti riikliku tähtpäevana vanavanemate päeva. 21. jaanuaril 2010 võttis Riigikogu 81 poolthäälega vastu otsuse lisada vanavanemate päev riiklike tähtpäevade nimistusse. Vanavanemate päeva tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval ja eelnõu algataja valis selle päeva põhjusel, et ka emade- ja isadepäeva tähistatakse just kuu teisel pühapäeval.…